Paroc

Eesti teid ootab lähiaastatel taas väiksem eelarve

AS TREV-2 Grupp juhataja, ühtlasi Eesti tee-ehitusega seotud ettevõtteid koondava Asfaldiliidu juhatuse esimees Sven Pertens nendib, et Eesti teede remondivõlg on pea 700 miljonit eurot, kuid kehtiva teehoiukava kohaselt väheneb rahastamine järgmise kolme aasta jooksul hüppeliselt ning näiteks uute teede ehitamisse tehtavad investeeringud vähenevad üle kuue korra.

“Selleks, et meie teetaristu jõuaks vajalikule järjele, tuleks teehoidu investeerida plaanitust vähemalt 200 miljonit aastas rohkem,” ütles Sven Pertens BNS-ile.

Tema sõnul pole taristu arendusse pandud raha kulu, vaid investeering, mis loob töökohti ning tõstab riigi konkurentsivõimet ning teehoiu valdkonnas, sellega haakuvates ja mõjutatud sektorites nagu materjali- ja masinatööstus, transport- ja logistika, on kümned tuhanded töökohad, mis hoiavad riigi majandust käimas.

“Teetaristu ehituse tööprotsess on pikaajaline – muuhulgas tuleb tegeleda maakorralduslike küsimuste, geoloogiliste uuringute, tehniliste projektide ja muu sarnasega. Seepärast peavad tee-ehituse investeeringud olema järjepidevad. Samas plaanib riik lähiaastatel investeeringuid teehoidu oluliselt vähendada. Kehtiva teehoiukava kohaselt väheneb rahastamine 2023. aastaks võrreldes praegusega 77,5 miljoni võrra aastas. Samal ajal on riigi tellitud analüüsi (“Riigiteede teehoiu rahavajaduse strateegiline analüüs 2019-2048”; koostatud 2019 maanteeameti tellimusel Teede Tehnokeskuse poolt) kohaselt pelgalt teede remondivõlg käesolevaks hetkeks pea 700 miljonit eurot. Paljuski on see tekkinud tulenevalt varasematel aastatel tehtud otsusest, mil teehoiu rahastamine seoti lahti kütuseaktsiisi laekumisest,” selgitas ta.

Taltech

Kehv regionaalne taristu suurendab ääremaastumist

Pertensi sõnul on teede aastatepikkune riiklik alarahastamine viinud kogu valdkonna olukorra kriitilisse madalseisu ning eriti suur mahajäämus on regionaalse taristu osas, aga head transpordiühendused teede näol on väiksemates kohtades elu säilimise ning regionaalsete investeeringute tegemise eeldus.

“Et kvaliteetne elu ja töö oleks kõikjal Eestis võimalik, ei saa me ka tulevikus ilma autode ja heade teedeta hakkama. Teetaristu arendamise kaudu toimub liikuvuse kasv ja tekib positiivne mõju nii kaubavahetusele kui ettevõtlusaktiivsusele ning väheneb ääremaastumine. Kindlasti lisandub üldine heaolu kasv ja paraneb elukeskkond. Vähem tähtsaks ei saa pidada ka seda, et parem teetaristu suurendab liiklusohutust ja päästab elusid,” märkis Pertens.

Inimesed ootavad paremaid teid, ehitamine on soodne

Uuringufirma Norstat tegi käesoleva aasta septembris küsitluse, mille kohaselt peavad Eesti elanikud teehoidu lisavahendite suunamist selgelt tähtsamaks mitmetest teistest päevakajalistest valdkondadest.

Uuringu kohaselt peab kaks kolmandikku vastajatest kriitiliseks, et järgmise kümne aastaga ehitataks kolm põhimaanteed neljarealisteks ning riigile kuuluvad kruusateed saaksid 2030. aastaks tolmuvaba katte.

“Kuna eratellimused on vähenenud ja konkurents tõusnud, siis tuleb täna ja lähiaastail teedeehitus riigi kui tellija jaoks senisest tõenäoliselt soodsam. Tehtud investeeringutest teehoidu tuleb arvestatav osa läbi maksude ja lisandväärtuse ühiskonnale tagasi. Tänases olukorras on taristusse tehtav investeering ka samm selles suunas, et tuleksime viirusekriisist välja tugevamana,” kinnitas Pertens.

Artikkel on ilmunud BNSis ja Postimehes.

Seotud artiklid

Järgmine artikkel
EhitusEST aprill 2024
Eesti Ehitab 2024
Digitaalehituse klastri podcast
Digitaalehituse klastri taskuhäälingu avasaate külalised on Tiit Hion, Hele-Mai Metsal ning Kaia Kirs. Saadet juhib Jaan Saar.
Digtiaalehituse klastri podcast
Digiehitus Eesti vaatest
Loading
/
 • Digiehitus Eesti vaatest

  Digiehitus Eesti vaatest

  Apr 3, 2023 • 1:03:25

  Digitaalehituse klastri taskuhäälingu avasaate külalised on Tiit Hion, Hele-Mai Metsal ning Kaia Kirs. Saadet juhib Jaan Saar. Tunni jooksul avatakse huvilistele digiehituse olemus ning tutvustatakse valdkonna arenguid Eestis. Taskuhääling valmib koostöös Tallinna Linnaga, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga, BuildESTiga ning teiste klastri koostööpartneritega.  Jälgi ka Digitaalehituse klastri kanaleid Facebookis, Instagramis ja Linkedinis, liitu uudiskirjaga aadressil: https://digitaalehitus.ee/kuukiri/.  Projekti toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) Euroopa…

 • E-ehitus kui e-riigi uus edulugu

  E-ehitus kui e-riigi uus edulugu

  Apr 17, 2023 • 1:04:57

  Digitaalehituse klastri teise episoodi külalised on ehituse asekansler Ivo Jaanisoo, Ehituse e-hüppe programmijuht Regina Viljasaar-Frenzel ning ehitusekspert Jüri Rass. Saadet juhib MKMi digiehituse valdkonna juht Jaan Saar. Teises saates tutvustatakse e-riigi edusamme ning plaane digiehituse kui ka laiema ehitussektori raames. Taskuhääling valmib koostöös Tallinna Linnaga, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga, BuildESTiga ning teiste…

 • Tehisintellekt ehituses

  Tehisintellekt ehituses

  Jun 1, 2023 • 1:04:12

  Digitaalehituse klastri taskuhäälingu kolmanda episoodi külalised on Nordeconi digilahenduste projektijuht Risto Vahenurm ning Skepast ja Puhkimi BIM insener Eno Lints. Saadet juhib MKMi digiehituse valdkonna juht Jaan Saar. Saates arutatakse palju haibitud tehisintellekti üle – seda nii üldises, kui ehitussektori võtmes. Lisaks tutvustatakse Nordeconi AI pilootprojekti, kui ka algorütme, mis…

 • ConTech ettevõtlus

  ConTech ettevõtlus

  Sep 4, 2023 • 1:07:51

  Digitaalehituse klastri taskuhäälingu neljanda episoodi külalised on Remato tegevjuht Ranno Käomägi, Bauhubi tegevjuht Teet Parts ning Iffenti asutaja Paavo Pärn. Saadet juhib Kliimaministeeriumi digiehituse valdkonna juht Jaan Saar. Saates selgitatakse lähemalt, mis on ConTech ettevõtlus ning kuidas leida ConTech Startupile investoried? Arutletakse, miks on ehitussektoris vähem innovatsiooni kui mõnes muus…

 • Uus hankevorm: allianss

  Uus hankevorm: allianss

  Sep 28, 2023 • 1:09:08

  Digitaalehituse klastri taskuhäälingu viienda episoodi külalised on BrainTeam OÜ konsultant ja koolitaja Sulev Senkel ning Transpordiameti ida teehoiu osakonna juhataja Anti Palmi. Saadet juhib Kliimaministeeriumi digiehituse valdkonna juht Jaan Saar. Saates selgitatakse lähemalt, mis on alliansshange ning kuidas erineb see tavapärasest hankest. Taskuhääling valmib koostöös Tallinna linnaga, Kliimaministeeriumiga, BuildESTiga ning teiste klastri koostööpartneritega. Jälgi ka Digitaalehituse klastri kanaleid Facebookis, Instagramis ja Linkedinis, liitu uudiskirjaga…

 • Kuidas defineerida digikaksikut

  Kuidas defineerida digikaksikut

  Nov 1, 2023 • 1:03:22

  Digitaalehituse klastri taskuhäälingu kuuenda episoodi külalised on 3Di (Hades Geodeesia OÜ) tehnoloogiajuht Vaiko Veeleid, Wenture tegevjuht Kaur Tull ning Tallinna Linnavaraameti digiehituse valdkonna juht Christopher-Robin Raitviir. Saadet juhib Kliimaministeeriumi digiehituse valdkonna juht Jaan Saar. Saates selgitatakse lähemalt, mis on digikaksik. Kuidas kasutab Tallinna linn oma töös digikaksikut? Millist kasu näevad tellijad, projekteeriad ning…

 • BIMi kasutamine kinnisvara korrashoius

  BIMi kasutamine kinnisvara korrashoius

  Nov 29, 2023 • 1:03:56

  Digitaalehituse klastri taskuhäälingu seitsmenda episoodi külalised on Urmas Alber Rail Balticast, Kaur Tuli Wenture OÜ-st, Hendrik Park TalTechist ning Kaia Kirs Reminet OÜ-st . Saadet juhib Kliimaministeeriumi digiehituse valdkonna juht Jaan Saar. Saates räägitakse oma kogemusest, millist kasu annab BIM kinnisvara korrashoius. Mis takistab BIMi kasutusele võttu? Millised lahendused on juba olemas ja kuidas…

 • Digitaliseerimine ning süsinikuneutraalsus – progress või ainult sõnakõlks?

  Digitaliseerimine ning süsinikuneutraalsus – progress või ainult sõnakõlks?

  Jan 8, 2024 • 1:10:41

  Seekordse, kaheksanda Digitaalehituse klastri taskuhäälingu episoodi külalised on rahvusvahelise taustaga. Külas on Leo O Neil HML Project Managementist, Calum Cameron Edasi Labsist ning Martin Pajuväli HML Project Managementist. Saadet juhib Jaan Saar. Saates räägitakse lähemalt, kuidas muuta ehitussektor süsinikuneutraalseks. Millised tegevused ja mõtteviisid aitavad innovatsioonile kõige rohkem kaasa? Kuidas aitab digitaliseerimine…

 • Jätkusuutlikkus ehitussektoris – CO2, LCA ja muud mõisted ning mõtted

  Jätkusuutlikkus ehitussektoris – CO2, LCA ja muud mõisted ning mõtted

  Feb 20, 2024 • 1:01:55

  Digitaalehituse klastri taskuhäälingu üheksanda episoodi külalised on Hannamary Seli Kliimaministeeriumist ning Kadri-Ann Kertsmik Riigi Kinnisvarast. Saadet juhib digitaalehituse ekspert Jaan Saar. Saates räägitakse lähemalt, mida hõlmab endas hoonete energiatõhususe direktiiv? Millised ehituspraktikad paiskavad kõige rohkem CO2te atmosfääri? Kuidas arvutada hoonete süsiniku jalajälge? Mida tähendab mõiste LCA? Kuidas viia edukalt läbi renoveerimismaraton? Ja…

 • Digitaalehituse klastri roll ehitussektoris

  Digitaalehituse klastri roll ehitussektoris

  Apr 3, 2024 • 1:01:20

  Digitaalehituse klastri taskuhäälingu kümnenda episoodi külalised on Joonas Kästik ning Kuno Peek Digitaalehituse klastri tegevmeeskonnast. Saadet juhib digitaalehituse ekspert Jaan Saar. Saates räägitakse lähemalt, milline on Digitaalehituse klastri roll ehitussektoris. Millised tegevused ja sündmused on klastril 2024. aastal kavas? Mida kujutab endast klastri arendusnõunike programm? Kuidas muuta ehitussektor ühiskonnas atraktiivsemaks? Keda…

Remondi ja ehita suvi 2023