Kasutustingimused

www.ehitusest.ee (edaspidi veebileht) lehekülgedel viibimisega olete nõus allolevate kasutustingimustega.

Veebileht on Meediapilt OÜ poolt hallatav ning selle sisu on autoriõigusega kaitstud. Veebilehega ja sellel avalikustatud teostega (kõik tekstid, kuid ka kujundus, graafiline lahendus, kujutised, domeeninimi jm autoriõigused, ärinimed, kaubamärgid jne) seotud õigused kuuluvad Meediapildile või on Meediapildil luba teoste kasutamiseks.

Teoseid (uudiseid, arvamislugusid jne) tohib Meediapildi eelneva nõusolekuta üles laadida teistele veebilehtedele pealkirja ja viie lause ulatuses, millele järgneb viide „Loe edasi EhitusESTist“ ning hüperlink EhitusESTi vastavale veebilehele/teosele. Teksti sees viidates või refereerides tuleb viide lisada muust tekstist eralduva värviga „EhitusEST“ ning hüperlink EhitusESTi vastavale veebilehele.
Veebilehel avalikustatud teoste muul viisil kasutamise soovi korral kirjutage palun aadressil info@meediapilt.ee. Fotode autoriõigused kuuluvad seal all märgitud autoritele, kellega tuleb kasutamistingimused eraldi kooskõlastada.

Meediapilt ei vastuta veebilehel avaldatud faktiväidete õigsuse või (väärtus)hinnangute põhjendatuse eest. Eelneva tõttu ei vastuta Meediapilt mistahes kahju eest, mis on tekkinud avalikustatud teoste sisust lähtuvalt teatava teo tegemisest või tegemata jätmisest. Samuti ei vastuta Meediapilt artiklitele lisatud kommentaaride sisu eest. Kommenteerimisel kehtivad kõik kirjutamata hea tava reeglid. Meediapilt võib ilma teavitamata ning põhjuseid välja toomata kustutada kommentaarid, mis nendele reeglitele ei vasta. Meediapilt ei vastuta sisu eest, mis on kajastatud teistel veebilehtedel, millele pääsemiseks on veebilehel link.

Meediapilt võib töödelda, koguda, kasutada ning avaldada veebilehe kasutaja isikuandmeid kooskõlas kasutustingimuste ning seadusega. Sisestades veebilehe kaudu oma isikuandmed, samuti kasutades veebilehe vastavaid rakendusi või edastades Meediapildi domeeniga e-posti aadressile e-kirja, annab veebilehe kasutaja Meediapildile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks. Veebilehel on kasutajate isikuandmete kogumiseks rakendused (nagu uudiskirjadega liitumise vorm, päringud, teabevormid jne), kus isikuandmete sisestamisel on välja toodud nende kasutamise eesmärk. Meediapilt kasutab isikuandmeid ainult nendel eesmärkidel.

Veebilehel uudiskirjaga liitumine on vabatahtlik, tasuta ja sellest võib igal hetkel loobuda. Meediapilt võib uudiskirja vahendusel esitada kolmandate osapoolte reklaami, pakkumisi ja sündmuste infot, samuti sobivate teenuste osutamiseks edastada andmeid isikutele, kes on seotud Meediapildi poolt veebilehe kasutajale teenuse osutamisega (side-, trüki- ja postiteenuse osutajad, nt Mailchimp keskkond uudiskirja edastamiseks).

Veebilehel võidakse kasutada küpsiseid. Küpsised on väikesed failid, mis laaditakse alla kasutaja seadmele veebilehtede poolt, mida kasutaja külastab. Küpsiste kasutamise eesmärk on eristada kasutajat veebilehte külastavatest teistest isikutest ning suurendada läbi saadud informatsiooni veebilehe kasutusmugavust.
Kasutajal on võimalus seadistada oma veebibrauser küpsistest teavitamisele, nendest keelduda ja neid kustutada. Küpsiste kohta leiad rohkem informatsiooni veebilehelt http://www.allaboutcookies.org/.